Fachmani: výběr garážových vrat a podlahy

Na řadu přijde tentokrát výběr garážových vrat. Těch se v dnešní době dělá celá řada a můžete si vybrat jejich umístění za otvor do garáže nebo přímo do něj – podle prostoru, který v garáži máte. Zvolit si samozřejmě můžete v první řadě jejich design. Před montáží nových vrat Fachmany čeká vybourání těch starých, začištění otvoru, a především ostění a nadpraží zevnitř garáže.

A když už jsou Fachmani v tom vybírání, zaměří se rovnou i na nové podlahy. Počítat budou i s tím, že Karel má u domu bazén a vstup na terasu francouzským oknem – podlaha tedy bude vystavena větší vlhkosti. Místo skutečného dřeva zvolí vinyl v dřevěném dekoru. Pokládat se bude v lamelách na speciální podložku. A výhodou je, že může jít i na rozdílné podloží v podkroví.

Stejně jako našim Fachmanům, i vám se může stát, že při rekonstrukci bude potřeba více prací, než se kterými jste původně počítali, a dojdou tudíž finance. Spolu s investorem Karlem se tak dozvíte, jak z toho ven, a kde sehnat dodatečné finance.

 Sledujte v úterý 15. prosince ve 22.50 na Primě

Hana Růžičková, FTV Prima

Posted in Televizní a online pořady and tagged .