Fachmani: natahování lepidla na fasádu

Fachmani v tomto díle začnou řešit elektroinstalaci. Vybraná firma bude sice vycházet ze zpracovaného elektro-projektu, ale i tak musí na stavbě zkontrolovat, zda se od jeho tvorby nic neměnilo – příčky jsou tam, kde mají být, a nedošlo ke změně dispozic. Na základě návštěvy pak vytvoří prováděcí elektro-projekt, který už bude firmě sloužit jako přesný návod. Objedná podle něj délku kabelů i všechen potřebný materiál. Po instalaci si nezapomeňte nechat vystavit revizi.

Stavitel Josef Beneš poradí, jak na zabezpečení na stavbách, které můžete chytře propojit s online stavebním deníkem. Čidla vám pak nahlásí nejen to, že se na stavbě někdo pohybuje v době, kdy by neměl, ale třeba i zaplavení, ať už z rybníku nebo prasklé trubky. Ochránit se jimi dají i drahé stroje, kdyby je někdo chtěl ze stavby odcizit.

Po instalaci systémových lišt v rámci zateplení v minulém díle se fasáda začne natahovat do lepidla. Před tím je třeba všechny desky zarovnat broušením do roviny a pak stačí už jen nanést lepidlo a do něj vtlačit perlinku. Nanášení lepidla se dělá většinou nadvakrát, aby mělo vrstvu cca 3 mm, včetně vtlačené perlinky. Pak se lepidlo napenetruje, aby přes zimu nepouštělo do domu vlhkost. Na jaře pak dojde k penetrování znovu, než se fasáda finálně dodělá.

Investora Karla ještě čeká výběr plotu. Zaměřit by se přitom měl na barvu, design, výšku a rozhodnout musí i to, zda půjde o jednolitou zeď nebo sloupky s výplní.

K minule usazené jímce začne stavební firma pokládat kanalizaci a vsakovací jámu. Kanalizační trubky se uloží do vykopaných cest na vrstvu písku a stejným materiálem se i posypou. Vsakovací jáma pak do díry vysypané štěrkem, do které se uloží vsakovací boxy obalené geotextilií. Vše se samozřejmě pokládá do nezámrzné hloubky, tedy 70 cm, a pak do spádu k nádrži. Do výkopů firma položí i zemnící pásku na hromosvod a zakope jímací tyče.

Sledujte v úterý 8. prosince ve 22.50 na Primě

Hana Růžičková

Posted in Televizní a online pořady and tagged .