Fachmani: stavba plotu

Dům zvenku je téměř finalizovaný a také vevnitř pokračují závěrečné práce. Na řadu tak přijde zahrada kolem domu, pro niž projektantka Petra podle Karlova přání vytvořila projekt s vizualizacemi i rozložením jednotlivých zahradních zón. Připomněla také, že na zahradu samotnou je potřeba myslet hned od začátku rekonstrukce – zaprvé na ni musí zbýt finance a zadruhé i její návrh zabere nějaký čas. Osvětlí i, jak to je s výběrem rostlin do zahrady a její (bez)údržností.

Pepa Libický se v souvislosti se zahradou pustí spolu s odbornou firmou rovnou i do stavby plotu. Na stavbě vznikne plot s podezdívkou z tvarovek, aby ladil k dalším plotům v ulici. Nejprve je třeba vyhloubit základovou rýhu do nezámrzné hloubky 80 cm, dále se základový pás – z betonu nebo ztracených tvarovek – osadí na pevnou základovou spáru. Do mírně zavadlého základového betonu ještě svisle přijdou kovové trny, které z něj musí vyčnívat alespoň 30 cm, aby provázaly první i druhou řádku tvarovek. Základ je třeba ještě odizolovat, aby do plotu nevzlínala vlhkost. První řada tvarovek se zakládá na cementové lože, řadu vždy položte celou najednou a při pokládání tvarovky nezapomeňte pořádně vyrovnávat a vyplňovat výplňovým betonem.

V rámci vnitřních dokončovacích prací dojde i na lití epoxidové podlahy v suterénu. Jde vlastně o nátěr či stěrku, která zvyšuje mechanickou nebo chemickou odolnost, a je proto vhodná právě do garáží, zázemí nebo dílen. Aplikovat je lze i na původní podlahové krytiny, které musí být řádně připravené – vyrovnané nivelační hmotou, která by se měla ještě mírně přebrousit a napenetrovat.

K dokončení už se schyluje i na terase, a proto Pepa vyrazí obhlédnout a vybrat terasová prkna. Jejich různé druhy mají rozdílnou termoregulaci, životnost i míru třískovosti. Různá je proto také péče o ně.

Sledujte v úterý 6. dubna ve 22.50 na Primě

Hana Růžičková

Posted in Televizní a online pořady and tagged .