Fachmani: chodníky ze zámkové dlažby

Na stavbě se Fachmani pomalu, ale jistě chystají na malování interiérů. Před začátkem však musí pořádně nechat vyschnout omítky – ze štuku by měly zmizet všechny vlhké fleky. Stěny je pak třeba omést, napenetrovat a opět nechat vyschnout, teprve až pak se dá malovat. U více vrstev malby je třeba pořádně počkat mezi první a druhou vrstvou, opět do vyschnutí, aby barva řádně kryla.

Konečně dojde i na instalaci a montáž garážových vrat. To může být ošemetné především kvůli stropu garáže, na kterém po vytažení vrata leží celou vahou. Před instalací musí být v garáži omítnuté zdi a měla by být hotová i nová podlaha. Pokud ji včas nestihnete, je potřeba po celé délce garážových dveří podlahu vypodložit do výšky, kterou bude mít s finální krytinou. Po instalaci by vám pak firma měla jednou za rok přijet vrata zkontrolovat a seřídit.

U domu se budou pokládat nové chodníky ze zámkové dlažby. U té je třeba si určit, k čemu ji budete používat, sladit její barvu s fasádou a přemýšlet o velikosti dlážděné plochy. Pokládka samotná má několik fází. Začíná na zhutněné a připravené pláni – ta se musí odebrat podle výšky přípravných vrstev (podkladní a kladecí) a dlažby samotné. Ještě před provedením podkladních vrstev se osadí obrubníky, a to do betonového lože ve výšce 8–10 cm. Jednotlivé kostky dlažby se pak pokládají na kladecí vrstvu, zasypou se pískem, který vyplní spáry, a po položení a dopískování je třeba dlažbu samotnou opět zhutnit a ještě jednou zapískovat.

Investor Karel se s blížícím se koncem rekonstrukce začne zajímat i o pojištění nemovitosti a životních rizik.

Sledujte v úterý 23. března ve 22.50 na Primě

Hana Růžičková

Posted in Televizní a online pořady and tagged .